Thư ngỏ

Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô được cấp Giấy phép hoạt động báo chí số 204/GP-BTTTT ngày 09/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và đã được Cục Thông tin khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp mã số ISSN 2588-1221. Tạp chí xuất bản định kỳ 3 kỳ/năm. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô đăng tải các công trình nghiên cứu, các bài viết tổng quan khoa học, các ý kiến trao đổi về học thuật có giá trị khoa học và thực tiễn trên các lĩnh vực và chưa được công bố trên các tạp chí khoa học. Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô được chia thành các phần i) Khoa học tự nhiên, Dược, Công nghệ; ii) Nông nghiệp, Thuỷ sản, Môi trường; iii) Kinh tế, Pháp luật; iv) Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục.

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt ngành Dược và Kinh tế của Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô vào Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm từ năm 2021 theo Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN.

Ban Biên tập trân trọng kính mời tất cả cán bộ, giảng viên, nhà khoa học ở các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia viết bài đăng trên Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô.

Cách thức gửi bài viết như sau:

  1. Tác giả gửi 01 file word được trình bày theo đúng Thể lệ viết và gửi bài của Tạp chí (vui lòng tham khảo văn bản đính kèm) đến email tapchikhoahoc@tdu.edu.vn.
  2. Bài viết gửi đăng sẽ được Ban Biên lập gửi đến các nhà khoa học chuyên ngành có học vị từ tiến sĩ trở lên đánh giá phản biện theo một quy trình bình duyệt khách quan.
  3. Chi phí gửi dự đăng (áp dụng đối với bài báo thuộc lĩnh vực Dược và Kinh tế) như sau:
    • Cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên của Trường: Miễn phí
    • Tác giả ngoài trường: 1.000.000 đồng/bài

Ban biên tập Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô rất mong nhận được sự quan tâm cộng tác của tất cả các cán bộ, giảng viên, nhà khoa học.

Trân trọng.